Woningcorporaties

Er verandert veel in de woningcorporatiebranche en zijn er grote uitdagingen. Als manager of medewerker zoek je jouw weg hierin en streef je naar de optimale combinatie van efficiëntie, eigen verantwoordelijkheid van huurders en het sociale karakter van jezelf en jouw corporatie. Soms slaat de balans door naar de ene kant, soms naar de andere kant.

Aserto kent die afwegingen, en beweegt hier in mee. Actuele ontwikkelingen volgen wij op de voet, en ze inspireren ons om praktische, krachtige trainingen te ontwikkelen die je direct kunt toepassen in je werk.

Aserto biedt twee vormen van coaching, ‘Coaching on the job’ en ‘Persoonlijke coaching’.

COACHING ON THE JOB

‘Coaching on the job’ is coaching waarbij de coach met jou meegaat in een echte situatie met klanten of collega’s. Afhankelijk van het doel van de coaching is de coach bijvoorbeeld bij een presentatie of functioneringsgesprek, luistert mee met een telefoongesprek of gaat mee naar een klant. Je krijgt direct tips van de coach, en brengt deze tips meteen in de praktijk.

Deze vorm van coaching is vaak eenmalig.
Na afloop kan de coach een verslag maken, met daarin beschreven jouw sterke en minder sterke punten tijdens de coaching, en tips om vaardigheden te verbeteren (optioneel).

Voorbeelden van ‘Coaching on the job’ vragen:
• Veilige en effectieve huisbezoeken afleggen
• Omgaan met klachten
• Taken combineren
• Testen geschiktheid andere functie
• Of nog anders…

‘Coaching on the job’ is het juiste antwoord om hiermee aan de slag te gaan, en vindt op het werk plaats.

BT 3

PERSOONLIJKE COACHING 

Persoonlijke coaching is iets voor jou als je diepgaander met een aantal thema’s binnen jouw werk en leven aan de slag wilt gaan. Meestal bestaat persoonlijke coaching uit drie tot vijf sessies van anderhalf uur.

Voorbeelden van persoonlijke coachingsvragen:
• Hoofd en bijzaken onderscheiden
• Anderen motiveren
• Effectieve emails schrijven
• Of nog anders…

In een intakegesprek stellen we samen de doelstellingen en de duur van jouw coachingstraject vast, en we nemen dit op in een coachingscontract. Zo heb je zekerheid over de uitkomst van jouw coachingstraject.

Slide 3 Coaching on the Job 6

COACHINGSVERSLAG

Naar aanleiding van ‘Coaching on the Job’ kan ik een verslag maken. Dit is altijd in overleg met de gecoachte, die het verslag ook beoordeeld voordat het naar de leidinggevende gestuurd wordt.

In het coachingsverslag beschrijf ik de geconstateerde en besproken ‘Sterke kanten en Talenten’ van iemand, met praktische voorbeelden onderbouwd. Daarnaast geef ik Tips hoe iemand zich verder kan professionaliseren. Ook deze tips onderbouw ik.

Daarnaast kan ik mijn persoonlijke visie geven over iemand, en adviseren over geschiktheid van de medewerker voor een andere functie of taakinhoud.

COACHEND LEIDINGGEVEN

Training en Coaching on the Job zijn natuurlijk prachtige hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen, maar je zet ze niet iedere dag in.
Wie wel op dagelijkse basis met elkaar samenwerken zijn de leidinggevende en de medewerker.

Wanneer ik daarom de leidinggevende train om te coachen op een vergelijkbare manier zoals ik dat doe, kan intervisie (medewerker en leidinggevende) afgewisseld worden met supervisie (medewerker en externe coach of trainer).

Wij hebben Bernadette ingehuurd voor persoonlijke coaching en voor het opzetten van een agressie protocol inclusief de training aan al onze medewerkers. Op beide vlakken heeft dit het gewenste resultaat opgeleverd. Bij de persoonlijke coaching heeft Bernadette goede resultaten behaald, waar zowel de werknemer als de werkgever veel plezier aan hebben. Kernwaarden openheid, professionaliteit en teamspirit zijn op een zeer professionele en leuke wijze door Bernadette vorm gegeven.

Peter Mulder (via LinkedIn)Teamleider Beheer DUWO studenthousing Leiden

Bernadette Vrijling  heeft ons super enthousiast de gehele dag beziggehouden. De `goed`-  /en  `let  op-punten`  (verbeterpunten) nav de gevoerde Mystery Calls, een week voorafgaande de cursus,  en de gisteren tijdens de cursus gevoerde `LIVE-telefoongesprekken` hebben praktische informatie opgeleverd voor de cursisten. Ik verheug me op de persoonlijke coaching door Bernadette voor 1 ½ uur die voor ieder persoonlijk staat ingepland.

Hans AdamsKlantconsulent Talis – Cursus KCC gesprekstechnieken

Bernadette heeft jaren lang inspirerende trainingen ‘omgaan met agressieve klanten’ voor de Alliantie verzorgd. Daarnaast heeft zij ons toen ook geholpen met het formuleren van beleid. Dit beleid is in procedure trainingen geoefend op de werklocatie van de medewerkers. Bernadette heeft zowel een goede bijdrage geleverd in het formuleren van het beleid, het ontwikkelen van hulpmiddelen voor registratie en het trainen van onze medewerkers.”

Jan Kees Gijsbers (via LinkedIn)beleidsmedewerker at de Alliantie Eemvallei