HBO INZET: BERNADETTE ALS HBO DOCENT

Een hbo opleiding is altijd op zoek naar communicatie- en managementlessen en trainingen die studenten inspireren. Graag zet ik, Bernadette Vrijling van Aserto training, mijn ruime kennis en ervaring in voor hbo studenten:

“Via pakkende trainingen, lessen en workshops leer ik studenten om hun eigen plek te vinden en te creëren binnen de huidige arbeidsmarkt”.

Bij het lesgeven en trainen van studenten kan ik mijn volledige ervaring voor jullie inzetten: als psychologe en trainer weet ik veel over menselijk gedrag. Als ondernemer kan ik de praktische vertaalslag maken naar hoe goede communicatie met klanten en medewerkers vaak de sleutel naar commercieel succes in ondernemingen is. En als trainer en coach heb ik veel ervaring met het opzetten en ontwikkelen van een compleet en inspirerend studieprogramma gebaseerd op gewenste ontwikkeling en doelstellingen. Als persoon werk ik in deze fase van mijn professionele loopbaan graag samen met collega’s. Bovendien word ik erg blij van het werken met studenten. Mijn lesbevoegdheid neem ik mee vanuit mijn studie ‘Psychologie’ en ‘Onderwijskunde’. Ook sta ik altijd open voor (bij)scholing. Ik heb ervaring met het werken met een smartboard, met Blackboard en LMS.

Daarnaast ben ik CRKBO gecertificeerd en dus BTW vrijgesteld.

Drs. Bernadette Vrijling

Normaal gesproken zou ik moeten beginnen met: ‘In mijn opleiding Jobcoach bij de Capabel Hogeschool vind ik de lessen van Bernadette…’
Maar heel eerlijk? Voor Bernadette vind ik een standaard zin niet passend.  Bernadette is niet ‘standaard’. Wat is Bernadette dan wel voor mij als docent? Dynamisch, kundig, hartelijk, vrolijk en een dosis gevoel voor humor!

Op de middelbare school waren er altijd ‘tofste’ leraren, nu geloof ik niet dat dit het doel is van Bernadette. Maar deze ‘tofste’ leraren brachten je wel het meeste bij nietwaar? Daar kon je veel feedback van accepteren, ook al was het soms confronterend. Bernadette staat genoteerd op mijn lijstje ;).

Wanneer u de tijd neemt om een You-Tube filmpje van Bernadette te bekijken, dan kunt u een realistisch beeld krijgen van haar. Bernadette is zoals ze is, authentiek. Soms vraag ik mij wel eens af: waar haalt een docent het vandaan om zo in de avonduren voor de klas te gaan staan. Waarschijnlijk om dezelfde reden waarom ikzelf in de avonduren in de banken ga zitten: intrinsieke motivatie. Een betere motivator bestaat niet.

Leest u dit? Doe haar de hartelijke groeten van mij.

Jacqueline Baggerman (via LinkedIn)Jobcoach in opleiding

Bernadette heb ik als docent bij mijn opleiding Klantmanager SZ bij Capabel hogeschool leren kennen  Ik heb haar colleges als zeer prettig ervaren. Bernadette doceert op een positieve wijze en met humor. Ook is er ruimte voor eigen inbreng en discussie waardoor de colleges gevarieerd waren.

Chantal Mahtot (via LinkedIn)Re-integratie consulent

Bernadette is een enthousiast, inspirerend en creatief persoon en heeft veel kennis van zaken.
Voor ons zijn dit eigenschappen die we graag in een docent terug zien. Ze heeft aandacht voor persoonlijke en vak-/lesinhoudelijke onderwerpen. Haar creativiteit maakte de lessen altijd boeiend. Les van haar krijgen voelde als een cadeautje.

Angelique, Vera, Hoyam, Shadee, Chantal

Chantal te PasTestimonial door studenten Toegepaste psychologie Utrecht 2017

VAKKEN WAAROP IK INZETBAAR BEN


Ondernemersvaardigheden

 • Zakelijk e-mailen
 • Zakelijk telefoneren
 • Gespreksvaardigheden bij klantenbezoek
 • Profileren via social media
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden, commercieel en niet commercieel
 • Verkooptechnieken
 • Onderhandelen, commercieel en niet commercieel
 • Klantgericht werken
 • Telefonisch relatiebeheer
 • Zakelijk timemanagement
 • Praktisch leidinggeven
 • Teamfunctioneren
 • Werving en selectie
 • Sollicitatiegesprekken voeren
 • Presenteren
 • Klachtafhandeling


Communicatievaardigheden

 • Activerende gespreksvaardigheden
 • Sturen op zelfsturing
 • Intervisie: reflecteren
 • Oordeelsvorming en besluitvorming
 • Psychische ziektebeelden, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en verstandelijke beperkingen
 • Intake en diagnose
 • Maken en bespreken plan van aanpak
 • Intake en diagnose
 • Samenwerken met (autonome) professionals
 • Coach vaardigheden
 • Advies vaardigheden
 • Bemiddelingsvaardigheden
 • Confronterende vaardigheden
 • Omgaan met culturele diversiteit
 • Werken met de AKC werkscan
 • Assertieve communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Kernkwaliteiten
 • Omgaan met agressie
 • Slecht nieuws gesprek

HBO INZET: LESMATERIAAL ONTWIKKELEN

Voor Aserto training schrijf ik al 25 jaar lesstof die door cursisten als heel leesbaar en praktisch beoordeeld wordt, en ontwikkel ik eigen lesprogramma’s en oefeningen. Hierbij gebruik ik als basis veel verschillende werkvormen vanuit MyMethods, waarbij alle leerstijlen aangesproken worden.

Momenteel werk ik samen met een uitgebreid multidisciplinair team aan de ontwikkeling van de studie ‘Social Work’ voor de Capabel Hogeschool. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de leerlijn ‘Psychologie’.

In 2015 heb ik samen met een aantal collega’s voor de Capabel Hogeschool, de hbo studie ‘Toegepaste psychologie’ ontwikkeld. En in 2016 en 2017 ben ik betrokken geweest bij de hbo studie ‘Social Work‘ voor de Capabel Hogeschool. Voor diverse vakken heb ik een studiemap geschreven, praktijkopdrachten gemaakt en kennistoets opdrachten met antwoordmodel en toetsmatrijs ontwikkeld, onder andere:

 • Klinische psychologie
 • Psychologische gespreksvoering
 • Intervisie
 • Groepsdynamica
 • Training geven 1
 • Arbeidspsychologie
 • Schriftelijk communiceren

Voor de Agrarische Hogeschool heb ik in 2013 een inspirerend programma ‘Zakelijk communiceren’ voor de studenten opgezet, met onderwerpen als ‘Zakelijk emailen, telefoneren en omgaan met social media’. Ook heb ik hier andere docenten in getraind ‘Train de trainer’.

Door een verandering in mijn huidige functie ben ik in contact gekomen met Bernadette Vrijling. Bernadette geeft onder andere de training Zakelijk Communiceren en heeft mij, als startend docent/trainer daarin gecoacht en begeleid. Zij heeft veel kennis met mij gedeeld en daarin is ze zeer professioneel en laat een grote betrokkenheid zien. Ik heb het als prettig ervaren om met haar samen te werken.

Elly van Putten-Travaille (via LinkedIn)Enthousiaste en gemotiveerde trainer Sociale vaardigheden bij CAH Vilentum Hogeschool

Als studente van de Christelijke Agrarische Hogeschool heb ik training gehad van drs. Vrijling. Hierbij heeft zij ons het vak ‘Personeelsmanagement’ gegeven. Deze lessen heb ik met veel plezier ervaren en heb er een hoop van geleerd. Er werd goed tijd besteed aan de individu en door de feedback en afwisselende lessen waren deze erg interessant en leerzaam, een goede afstemming tussen theorie en praktijk.

Elise Struik (via LinkedIn) Praktijkmanager at Groenhorst