Duur: 2 dagen

Voor wie?
Verhuur(makelaardij) medewerkers, incassomedewerkers en woonconsulenten.

Inhoud

Een huuradviesgesprek voeren;
Een budgetadviesgesprek voeren;
Vertrouwen winnen en respecteren;
Grenzen stellen en uitleggen;
Slecht nieuws gesprek voeren;
Betalingsregelingen afspreken;
(negatief) Adviseren;
Afsluiten van het gesprek;
Rollenspel met telefoon/video-opname (twee dagdelen met acteur).

Toelichting op de inhoud
Bij veel corporaties wordt het (verhuur- en incasso) beleid aangescherpt, en meer afgestemd op de kansen en risico’s die individuele huurders bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een credit check en/of een huuradviesgesprek door verhuur medewerkers, voorafgaand aan het huren van de woning.

Vervolgens zal de afdeling incasso nauw contact houden met huurders, die ondanks een verhoogd risico of zelfs een negatief advies van de afdeling verhuur, toch de woning huren. Dreigt er dan een betalingsachterstand kunnen de incassomedewerkers een budgetadviesgesprek voeren. Op basis van dit gesprek kan een realistische betalingsafspraak gemaakt worden. Het voorkomen van financiële problemen bij huurders als starters, alleenstaande ouders en/of ouderen staat hierbij centraal.

Overige informatie
Samenwerking tussen verhuur- en incassomedewerkers zal steeds vaker een belangrijke rol spelen bij woningcorporaties. Gezamenlijk kunnen zij, door samenwerking, veel ernstige financiële problemen bij huurders voorkomen. En dit is in het belang van zowel huurders als de woningcorporatie zelf…

Maximaal aantal deelnemers
10 personen.