Duur: 2 dagen

Voor wie?
Medewerkers die zich (gaan) bezighouden met debiteurenbeheer, zowel per brief, als telefonisch als tijdens een persoonlijk gesprek in spreekkamer of bij de huurder thuis.

Ook is deze training geschikt voor leidinggevenden van administratieve afdelingen van een corporatie.

Inhoud
Je leert reële betalingsafspraken maken met vier typen debiteuren. Elk van deze vier typen debiteuren heeft een eigen aanpak nodig. Jouw rol kan hierin variëren van ‘hulpverlener” tot ‘boeman’, en de instrumenten zijn de brief, het telefoongesprek en/of een persoonlijk bezoek of een budgetadviesgesprek. Je oefent met deze vier instrumenten en de gesprekken analyseren we op hun sterke en minder sterke punten. Hierbij gebruiken we audio- en videoanalyse.

Toelichting op de inhoud
Debiteurenbeheer speelt een grote rol in een professioneel totaalbeeld van een woningcorporatie.
Tijdens deze training leer je de gesprekstechnieken van een effectief gesprek met debiteuren, waarin het erom draait om de factuur betaald te krijgen, zonder hierbij de relatie met de klant op het spel te zetten.

Ten tweede is er veel aandacht voor het voorkomen van achterstand in de betalingen, door met de klant duidelijke afspraken te maken die op de toekomst gericht zijn.

Overige informatie
Op basis van jouw nieuwe kennis maken we gezamenlijk een gespreksmodel en flexibel script, waarin zijn opgenomen de meest voorkomende redenen van niet betalen en hoe hiermee om te gaan.

Om goed zicht te krijgen op de resultaten van de training raad ik aan van tevoren een zogenaamde ‘nul-meting’ te doen. Dit betekent dat je uitrekent hoe groot het debiteurenbestand momenteel is, en wat de uiteindelijke gemiddelde betalingstermijn in dagen is. Op basis hiervan kunnen realistische doelstellingen geformuleerd worden.

Deze training kan worden uitgebreid met Coaching on the Job. De trainer legt samen met medewerkers individueel een aantal huisbezoeken af. Ook het oefenen van andere incassogesprekken (via de telefoon, aan de balie of in de spreekkamer) is mogelijk.

Maximaal aantal deelnemers
10 personen.