Duur: 1 dag

Voor wie?
Medewerkers met contacten met senioren, zowel in de kantooromgeving als bij de klant thuis.

Inhoud
De deelnemer krijgt kennis van:
Senioren; verschillen en overeenkomsten;
Geen kleutertaal, maar volwassen communicatie;
Speciale aandachtsgebieden in gesprekken met senioren;
Mondeling uitleg geven en afspraken maken met senioren;
Signaleren van problematiek (vereenzaming, verwaarlozing);
Verschil herkennen tussen vergeetachtigheid en dementie door middel van testje.;
Omgaan met dementie;
Grenzen bewaken

Vervolgens oefent de cursist gesprekstechnieken, speciaal gericht op senioren, in samenwerking met een professionele acteur.
Tijdens de gehele trainingsdag is er ruimte voor inbreng van eigen praktijkvragen.

Toelichting op de inhoud
Vandaag de dag is 20% van de bevolking in Europa ouder dan 60 jaar. In 2025 is dat zelfs bijna 30%… Dus senioren zijn nu al een belangrijke doelgroep binnen corporaties, en deze trend zal zich sterk voortzetten!

Deze training kan worden uitgebreid met Coaching on the Job. De trainer legt samen met medewerkers individueel een aantal huisbezoeken af. Ook het oefenen van andere gesprekken (via de telefoon, aan de balie of in de spreekkamer) is mogelijk.

Maximaal aantal deelnemers
8 personen.