Duur: 2 dagen

Voor wie?
Managers en medewerkers die balans willen vinden tussen de uitersten van onderdanigheid en bazigheid.

Inhoud
Assertief gedrag vindt zijn oorsprong in zelfvertrouwen, innerlijke rust en een open oog voor uw eigen belang en het belang van een ander.
Grenzen kunnen stellen, en jezelf en anderen beschermen tegen (ongewenste) emotionele reacties, verlangen dat je veel zelfinzicht hebt. Pas wanneer je zelf weet waar jouw sterke kanten en ‘zwakke plekken’ zitten, kun je ervoor zorgen dat je niet in situaties terechtkomt waar zowel jij als uw klant geen baat bij hebben. Tijdens deze training besteden we dan ook veel aandacht aan het vergroten van zelfinzicht. Hoe denk je over te komen? Wat vinden anderen hiervan? Welke reacties roep je op? Welke reacties zijn ongewenst?

Ook zoeken we naar waar emotioneel gedrag vandaan komt? Hoe ga je om met jouw eigen emoties, normen en waarden? En hoe met de emoties van anderen? Je leert opkomen voor jezelf in plaats van alleen voor anderen.
Door veel praktische tips kun je in de toekomst nog beter met jezelf en anderen omgaan en escalaties voorkomen.

Toelichting op de inhoud
Voor corporaties is het belangrijk dat hun medewerkers op assertieve wijze met collega’s en klanten omgaan. Bij een woningcorporatie hebben klanten vaak emotionele reacties. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zichzelf en de corporatie beschermen, door op een rationele wijze met de emoties van anderen en zichzelf om te gaan. Hierbij worden de eigen emoties natuurlijk niet weggedrukt of verdoezeld, maar leren medewerkers er op een andere, effectievere manier mee omgaan.

Deelnemers kunnen gedrag van anderen beïnvloeden door een positieve mentale instelling. Er is meer zelfvertrouwen. Door beter luisteren, meer initiatief, en een betere timing verlopen gesprekken beter.

Overige informatie
Rollenspelen en oefeningen maken je bewust van je basisgedrag, bazig, onderdanig of assertief. Assertief gedrag is gelijkwaardig gedrag, zonder voorbij te gaan aan jouw emotionele eerste reactie. Zelf ingebrachte cases maken de training direct toepasbaar in de dagelijkse werksituatie.

Maximaal aantal deelnemers
10 personen.